Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5327
Title: ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ В БОРОТЬБІ ЗА РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ ( КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Other Titles: Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
Authors: Плекан, Юрій Васильович
Keywords: виборче законодавство, поляки, українці, Австрія, парламент, Галицький сейм, виборча реформа
Issue Date: 2004
Publisher: ЧНУ
Citation: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Abstract: Об’єктом дослідження є польсько-українські відносини в процесі реформування виборчих законів до австрійського парламенту та Галицького сейму наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Предмет дослідження – діяльність українських, польських та австрійських політиків, їхні проекти реформування виборчих законів до парламенту та сейму, а також досягнення міжнаціонального порозуміння в Галичині.
Description: Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні польсько-українських взаємин у боротьбі за реформування виборчого законодавства до парламенту Австрії та сейму Галичини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Реалізації мети підпорядковане вирішення таких завдань: - з’ясувати досягнутий рівень, основні здобутки й прогалини у вивченні проблеми, репрезентативність та інформативність джерельної бази дослідження; - розкрити політичні, національно-релігійні, соціально-економічні та ідеологічні аспекти формування польсько-українського протистояння в Галичині та визначити фактори, які сприяли польському домінуванню на зламі ХІХ – ХХ століть; - показати ставлення українських і польських політичних партій та громадськості до реформи виборчого законодавства до австрійського парламенту та Галицького сейму; - з’ясувати суперечності процесу реформування виборчої системи до австрійського парламенту та позиції польських і українських політиків; - простежити протиборство українських і польських політичних сил, парламентських і сеймових послів за демократичну реформу системи виборів у Галичині; - висвітлити політику Відня стосовно українців і поляків в Галичині та її вплив на порозуміння між двома народами; - з’ясувати результати польсько-українського протистояння у боротьбі за нові виборчі закони до австрійського парламенту і Галицького сейму.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5327
Appears in Collections:Наукові видання (КННІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cgiirbis_64[1].zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=133.94 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.