Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/536
Title: Aging Processes in Films of Iron-Yttrium Garnet Implanted by Boron Ions
Other Titles: Процеси старіння в плівках залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами бору
Authors: Яремій, Іван Петрович
Повх, Марія Миколаївна
Коцюбинський, Володимир Олегович
Федорів, Василь Дмитрович
Яремій, Софія Іванівна
Keywords: природне старіння
профіль деформації
Х-променева дифракція
іонна імплантація
дефекти структури
Issue Date: 2019
Citation: Яремій І. П. Процеси старіння в плівках залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами бору / І. П. Яремій, М. М. Повх, В. О. Коцюбинський, В. Д. Федорів, С. І. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 56-62.
Abstract: На основі результатів X-променевого структурного аналізу вивчено зміни кристалічної структури, які відбувалися на протязі 15 років в приповерхневих шарах епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату, імплантованих іонами B+. Розглянуто процеси, що відбуваються під час іонної імплантації B+ у ферит-гранатові плівки, та процеси, які супроводжують низькотемпературне старіння іонно імплантованих плівок. З експериментальних кривих дифракційного відбивання, отриманих відразу після іонної імплантації та через 15 років, визначено профілі деформації. Виявлено, що значення відносної максимальної деформації приповерхневих шарів зменшується при незмінній товщині порушеного шару.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/536
Appears in Collections:Т.20, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3640-10730-1-PB.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.