Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/538
Title: Structure and Morphology of MoS2/Carbon Nanocomposite Materials
Other Titles: Структура і морфологія нанокомпозитних матеріалів MoS2 / Carbon
Authors: Бойчук, Володимира Михайлівна
Шийко, Людмила Олександрівна
Коцюбинський, Володимир Олегович
Качмар, Андрій Ігорович
Keywords: дисульфід молібдену
мезопористий карбон
гідротермальний синтез
нанокомпозити
Issue Date: 2019
Citation: Бойчук В. М. Структура і морфологія нанокомпозитних матеріалів MoS2 / Carbon / В. М. Бойчук, Л. О. Шийко, В. О. Коцюбинський, А. І. Качмар // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 63-68.
Abstract: Стаття присвячена експериментальному вивченню впливу умов гідротермального синтезу на структуру та морфологію нанокомпозитних матеріалів на основі МоS2 та вуглецю за умови застосування при отриманні різних типів поверхнево-активних речовин (цетилтриметил амонію бромід та Тритон-Х) або ж мікропористого вугілля. Отримані матеріали вивчалися методами рентгеноструктурного аналізу, трансмісійної електронної мікроскопії та енергодисперсійної спектроскопії. Встановлено, що матеріали отримані за участю поверхнево-активних речовин, формуються з наночастинок розміром близько 40 нм , приповерхнева зона яких складається з кристалічно-впорядкованих шарів 2D-MoS2, розділених аморфним вуглецем. Відпал при 500оС в атмосфері інертного газу викликає руйнування частинок та утворення турбостратично-організованих пакетів МоS2, оточених аморфним вуглецевим матеріалом. Для нанокомпозитів MoS2 / вуглець зафіксовано утворення оболонок з наночастинок аморфного вуглецю навколо частинок дисульфіду молібдену.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/538
Appears in Collections:Т.20, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3645-10731-1-PB.pdf5.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.