Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/540
Title: Потрійні системи Lu-V-{Ge, Sn}
Other Titles: Lu-V-{Ge, Sn} ternary systems
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Коник, Марія Богданівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Віталій Володимирович
Серкіз, Роман Ярославович
Keywords: інтерметаліди
потрійна система
фазові рівноваги
тверді розчини
Issue Date: 2019
Citation: Ромака Л. П. Потрійні системи Lu-V-{Ge, Sn} / Л. П. Ромака, М. Б. Коник, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, Р. Я. Серкіз // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 69-76.
Abstract: Ізотермічні перерізи діаграм стану потрійних систем Lu–V–Ge і Lu-V-Sn побудовані за температури 870 K в повному концентраційному інтервалі методами рентгенофазового, рентгеноструктурного і мікроструктурного аналізів. В системі Lu-V-Ge на основі бінарної сполуки Lu5Ge3 (структурний тип Mn5Si3) встановлено утворення твердого розчину заміщення Lu5Ge3-xVx до вмісту 6 aт. % V. Включення атомів V в структуру бінарного германіду LuGe2 (структурний тип ZrSi2, до вмісту 5 aт. % V) приводить до утворення тернарної фази LuV0,15Ge2 (структурний тип CeNiSi2, просторова група Cmcm, a=0,40210(4), b=1,5661(1), c=0,38876(3) нм), яка відповідає граничному складу твердого розчину включення LuVxGe2. Взаємодія компонентів у системі Lu-V-Sn за температури дослідження характеризується утворенням тернарної сполуки LuV6Sn6 (структурний тип SmMn6Sn6, просторова група P6/mmm, a=0,5503(2), c=0,9171(4) нм).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/540
Appears in Collections:Т.20, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3456-10733-1-PB.pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.