Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/554
Title: Aging Processes in Implanted Fluorine Ions and Laser Irradiated Films of LaGa:YIG
Other Titles: Процеси старіння в імплантованих іонами фтору та лазерно опромінених плівках LaGa:ЗІГ
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Яремій, Іван Петрович
Яремій, Софія Іванівна
Повх, Марія Миколаївна
Яблонь, Любов Степанівна
Будзуляк, Іван Михайлович
Keywords: природне старіння
профіль деформації
Х-променева дифрактометрія
іонна імплантація
лазерне опромінення
дефекти структури
Issue Date: 2019
Citation: Остафійчук Б. К. Aging Processes in Implanted Fluorine Ions and Laser Irradiated Films of LaGa:YIG / Б. К. Остафійчук, І. П. Яремій, С. І. Яремій, М. М. Повх, Л. С. Яблонь, І. М. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 2. - С. 209-214.
Abstract: На основі результатів X-променевого структурного аналізу вивчено зміни кристалічної структури під час природного старіння та лазерного відпалу, які відбувалися в приповерхневих шарах епітаксійних плівок LaGa-заміщеного залізо-ітрієвого гранату, імплантованого іонами F+. Розглянуто процеси, що відбуваються під час імплантації іонами F+ ферит-гранатових плівок, та процеси, які супроводжують низькотемпературне старіння іонно імплантованих плівок. З експериментальних кривих дифракційного відбивання, отриманих відразу після іонної імплантації, після лазерного опромінення та через кілька років, визначено профілі деформації. Виявлено два етапи в змінах кристалічної структури приповерхневого порушеного шару з часом. На протязі першого з них максимальна деформація в іонно імплантованому шарі незначно зростала, а на другому зменшувалася. Встановлено, що результати лазерного відпалу та природного старіння приповерхневих шарів імплантованих іонами F+ та лазерно опромінених плівок LaGa:ЗІГ залежать від того, з якої сторони відбувалося опромінення лазером. Однак, результат їх сумарного впливу не залежить від сторони лазерного опромінення.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/554
Appears in Collections:Т.20, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3892-11544-1-PB.pdf489.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.