Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОстафійчук, Богдан Костянтинович-
dc.contributor.authorЯремій, Іван Петрович-
dc.contributor.authorЯремій, Софія Іванівна-
dc.contributor.authorПовх, Марія Миколаївна-
dc.contributor.authorЯблонь, Любов Степанівна-
dc.contributor.authorБудзуляк, Іван Михайлович-
dc.date.accessioned2019-09-26T09:52:40Z-
dc.date.available2019-09-26T09:52:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationОстафійчук Б. К. Aging Processes in Implanted Fluorine Ions and Laser Irradiated Films of LaGa:YIG / Б. К. Остафійчук, І. П. Яремій, С. І. Яремій, М. М. Повх, Л. С. Яблонь, І. М. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 2. - С. 209-214.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/554-
dc.description.abstractНа основі результатів X-променевого структурного аналізу вивчено зміни кристалічної структури під час природного старіння та лазерного відпалу, які відбувалися в приповерхневих шарах епітаксійних плівок LaGa-заміщеного залізо-ітрієвого гранату, імплантованого іонами F+. Розглянуто процеси, що відбуваються під час імплантації іонами F+ ферит-гранатових плівок, та процеси, які супроводжують низькотемпературне старіння іонно імплантованих плівок. З експериментальних кривих дифракційного відбивання, отриманих відразу після іонної імплантації, після лазерного опромінення та через кілька років, визначено профілі деформації. Виявлено два етапи в змінах кристалічної структури приповерхневого порушеного шару з часом. На протязі першого з них максимальна деформація в іонно імплантованому шарі незначно зростала, а на другому зменшувалася. Встановлено, що результати лазерного відпалу та природного старіння приповерхневих шарів імплантованих іонами F+ та лазерно опромінених плівок LaGa:ЗІГ залежать від того, з якої сторони відбувалося опромінення лазером. Однак, результат їх сумарного впливу не залежить від сторони лазерного опромінення.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectприродне старінняuk_UA
dc.subjectпрофіль деформаціїuk_UA
dc.subjectХ-променева дифрактометріяuk_UA
dc.subjectіонна імплантаціяuk_UA
dc.subjectлазерне опроміненняuk_UA
dc.subjectдефекти структуриuk_UA
dc.titleAging Processes in Implanted Fluorine Ions and Laser Irradiated Films of LaGa:YIGuk_UA
dc.title.alternativeПроцеси старіння в імплантованих іонами фтору та лазерно опромінених плівках LaGa:ЗІГuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т.20, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3892-11544-1-PB.pdf489.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.