Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5599
Title: Секуляризаційні тенденції 2015 р. Український вимір: прояви і виклики
Other Titles: The secularization trends 2015: The Ukrainian dimension: displays and challenges
Authors: Єгрешій, Олег Ігорович
Keywords: історична наука, секуляризація, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, антидискримінаційна поправка до Кодексу законів про працю, «гендерна ідентичність», «сексуальна орієнтація»
historical science, secularization, All-Ukrainian Council of Churches and religious organizations, antidiscrimination amendment to the Labour Code, «gender identity», «sexual orientation»
историческая наука, секуляризация, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных обществ, антидискриминационная поправка к Кодексу законов о труде, «гендерная идентичность», «сексуальная ориентация»
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Науково-дослідний центр "Лукомор'є" Інституту археології НАН України
Citation: Єгрешій О. Секуляризаційні тенденції 2015 р. Український вимір: прояви і виклики / О. Єгрешій // Емінак. - 2015. - № 4. - С. 79-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2015_4_13.
Series/Report no.: № 4 (12) жовтень-грудень 2015 р.;УДК 282:262.7+316.422
Abstract: На думку автора, історична наука, застосовуючи екстраполяційний підхід здатна здійснити випуклий аналіз суспільних процесів, що відбуваються сьогодні. Побачити виразні позитиви, можливості, але й ідентифікувати виклики, що постають перед сучасною людиною. Бо сьогодення нерідко характерне втратою сакральних архетипів минулого, дистанціюванням від традиційних засад повсякденності історичних українців. Прискіпливий погляд на повсякденність дозволить, на думку автора, окреслити ступінь секуляризації соціуму, а також екстраполювати отримані знання на сьогодення. Секуляризація – значно випукліший, об’ємніший процес, який охоплює передусім повсякденне життя суспільства. У статті автор намагається проаналізувати події суспільно-політичного життя України 2015 р. Зокрема розробку Конституційною Комісією нових частин Конституції, які стосуються прав людини та прийняттям Верховною Радою України, 12 листопада 2015 р., так званої антидискримінаційної поправки до Трудового кодексу України. На думку автора, ці вияви свідчать про секуляризацію, а відтак загрожують національній і релігійній ідентичності.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5599
ISSN: 1998-4634
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.