Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/562
Title: Дослідження електрокінетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn
Other Titles: Study of Electrokinetic and Magnetic Properties of ZrNi1-xRhxSn Semiconductive Solid Solution
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Володимир Афанасійович
Горинь, Андрій Маркіянович
Крайовський, Володимир Ярославович
Keywords: електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
рівень Фермі
Issue Date: 2018
Citation: Ромака Л. П Дослідження електрокінетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, А. М. Горинь, В. Я. Крайовський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 1. - С. 21-28.
Abstract: Досліджено особливості кінетичних, енергетичних та магнітних характеристик напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn у діапазонах: Т = 80 - 400 К, х = 0 – 0,10. Показано, що уведення атомів Rh (4d85s1) у структуру сполуки ZrNiSn шляхом заміщення атомів Ni (3d84s2) генерує у кристалі структурні дефекти акцепторної природи, а основними носіями струму ZrNi1-xRhxSn за низьких температур стають дірки. На основі аналізу швидкості руху рівня Фермі ΔεF/Δх ZrNi1-xRhxSn у напрямі валентної зони та зміни знаку коефіцієнта термо-ерс з додатного на від’ємний за високих температур висунуто припущення про одночасне з акцепторами генерування структурних дефектів донорної природи (донорно-акцепторні пари), які породжують глибоку донорну зону ɛD2.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/562
Appears in Collections:Т.19 №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2287-8362-1-PB.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.