Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/564
Title: Напівпровідникові квантові точки як матеріали для лазерів на їх основі
Other Titles: Semiconductor Quantum Dots as Materials for Lasers Based on Them
Authors: Бардашевська, Світлана Дмитрівна
Будзуляк, Іван Михайлович
Будзуляк, Сергій Іванович
Рачій, Богдан Іванович
Бойчук, Андрій Миколайович
Keywords: квантові точки
гідротермальний синтез
сольвотермальний синтез,
напівпровідникові квантові точки
квантово-розмірний ефект
Issue Date: 2018
Citation: Бардашевська С. Д. Напівпровідникові квантові точки як матеріали для лазерів на їх основі / С. Д. Бардашевська, І. М. Будзуляк, С. І. Будзуляк, Б. І. Рачій, А. М. Бойчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - №2. - С. 113-129.
Abstract: Квантові точки (КТ), на сьогодні належать до центральних об’єктів досліджень багатьох наукових груп. Вивчення властивостей структур малих розмірів важливе як для подальшого розвитку електроніки, так і для удосконалення вже існуючих напівпровідникових приладів. На сьогодні є багато методів отримання КТ в лабораторних умовах: метод ультразвукового подрібнення, молекулярно-променевої епітаксії, імпульсної лазерної абляції, а також за допомогою таких методів хімічного синтезу, як металорганічний синтез, синтез у зворотніх міцелах, сольвотермальний синтез , золь-гель синтез, синтез з використанням тіол-стабілізаторів, синтез у неводному середовищі . Найбільш перспективними на даний момент є методи, засновані на використанні явища самоорганізації. Це методи молекулярно-променевої епітаксії та колоїдної хімії, причому останнім методом можна синтезувати кристали, які мають розмір декілька нанометрів і в яких ширина забороненої зони та енергія максимуму піку люмінесценції, визначаються розміром частинок.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/564
Appears in Collections:Т.19 №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2876-9483-1-PB.pdf3.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.