Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/565
Title: Електронні характеристики поверхневих вакансій у нанокристалах CdS
Other Titles: Electronic Properties of Surface Vacancies in CdS Nanocrystals
Authors: Купчак, Ігор Мирославович
Серпак, Наталя Федорівна
Капуш, Ольга Анатоліївна
Корбутяк, Дмитро Васильович
Keywords: кадмій сульфід
нанокристал
фотолюмінесценція
метод функціоналу густини
Issue Date: 2018
Citation: Купчак І М. Електронні характеристики поверхневих вакансій у нанокристалах CdS / І. М. Купчак, Н. Ф. Серпак, О. А. Капуш, Д. В. Корбутяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 1. - С. 34-39.
Abstract: Структурні та електронні характеристики нейтральних і заряджених вакансій кадмію та сірки у нанокристалах CdS проведено методом функціоналу густини з використанням гібридного обмінно-кореляційного функціоналу. Розраховано повну та парціальну густину електронних станів, енергії формування та енергії термодинамічних переходів. На основі отриманих теоретичних результатів та наявних експериментальних даних, зроблено висновок, що однозарядні вакансії кадмію є центрами випромінювальної рекомбінації у таких структурах.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/565
Appears in Collections:Т.19 №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2610-8364-1-PB.pdf454.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.