Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5666
Title: "Гендерна політика" і "гендерна ідеологія": омоніми чи синоніми?
Other Titles: «Gender politics» and «gender ideology»: synonyms or homonyms?
Authors: Єгрешій, Олег Ігорович
Keywords: гендерна ідеологія, гендерна політика, історична наука, секуляризація, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, «сексуальна орієнтація»
гендерная идеология, гендерная политика, историческая наука, секуляризация, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных обществ, «сексуальная ориентация»
«gender politics», «gender ideology», historical science, secularization, All-Ukrainian Council of Churches and religious organizations, «gender identity», «sexual orientation»
Issue Date: 2-Jan-2017
Publisher: Науково-дослідний центр "Лукомор'є" Інституту археології НАН України
Citation: Єгрешій О. "Гендерна політика" і "гендерна ідеологія": омоніми чи синоніми? / О. Єгрешій // Емінак. - 2017. - № 1(3). - С. 82-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_1(3)__18.
Series/Report no.: № 1 (17) січень-березень 2017 р.;УДК 282:262.7+316.422
Abstract: У статті автор, розкриваючи сутність термінів «гендерна політика» і «гендерна ідеологія», намагається з’ясувати: ці поняття є близькими за змістом (синонімами) чи близькими за звучанням, але протилежними за змістом (омонімами). Тим самим, автор прагне визначити особливості прогресивного чи навпаки, регресивного впливу цих явищ на українське суспільство. Термін «гендер», на думку автора, неоднозначно сприймається українським політикумом, науковцями та соціумом. Автор статті вважає, що задля цілісного й адекватного сприйняття цього терміну, існує потреба чіткішої диференціації цих понять. Терміни «гендерна політика» та «гендерна рівність» зазвичай використовують для означення боротьби за рівність прав жінок, і мають позитивне звучання. Натомість, термін «гендерна ідеологія» віддзеркалює появу нового та небезпечного явища для українського соціуму – «соціокультурна стать», доводиться, що особа має право вибору статі у ході своєї соціалізації, свого життя. Однак, насправді, стать – це біологічна константа, а не соціокультурна. Ці тенденції є, на думку автора, небезпечними для традиційної сім’ї. Автор статті вважає терміни «гендерна політика» і «гендерна ідеологія» омонімами.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5666
ISSN: 1998-4634
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.