Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/575
Title: Problems of Selection of Lubricants for Ethylene High-Pressure Compressors. 4. Investigation of Antifriction Properties of Naphtene and Polyglycol Oils during High Loading of Solid Lubricant Pair
Other Titles: Проблеми вибору мастил для етиленових компресорів високого тиску. 4. Дослідження антифрикційних властивостей нафтенових і полігліколевих мастил під час високих навантажень твердих пар тертя
Authors: Сіренко, Геннадій Олександрович
Сулима, Ірина Володимирівна
Свідерський, Владислав Петрович
Кузишин, Ольга Василівна
Шмальцер, Наталія Володимирівна
Keywords: мастильні матеріали
етиленові компресори
чотирикульова машина тертя
олігліколеві та полібутенові оливи
графелон-20
Issue Date: 2018
Citation: Сіренко Г. О. Problems of Selection of Lubricants for Ethylene High-Pressure Compressors. 4. Investigation of Antifriction Properties of Naphtene and Polyglycol Oils during High Loading of Solid Lubricant Pair / Г. О. Сіренко, І. В. Сулима, В. П. Свідерський, О. В. Кузишин, Н. В. Шмальцер // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 1. - С. 79-94.
Abstract: Досліджено антифрикційні властивості нафтових та полігліколевих олив при невеликих навантаженнях на пари бронзи: вольфрам-карбідного сплаву ВК-6 (ВК-11) – графелон-20-ВК-6 (ВК- 11) і великих навантаженнях на пари вальникових високохромованих сталей ШХ-15 – ШХ-15. Нові кореляції в'язкотермічних та антифрикційних властивостей різних полігліколевих олив дозволяють створити ефективні композиції на їх основі. Виявлено залежність величини навантаження від молекулярної маси різних полігліколів, плями зносу від осьового навантаження та граничного навантаження від концентрації добавок в нафтенових та мінеральних оливах. Середньоквадратичне відносне відхилення діаметра плями зносу від діаметра за Герцом дає узагальнюючу оцінку протизносних властивостей мастильних масел.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/575
Appears in Collections:Т.19 №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2383-8371-1-PB.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.