Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5751
Title: Історія конфлікту польського посла Броніслава Войцеховського і митрополита Андрея Шептицького в 1938 р.
Other Titles: THE QUESTION THE BETWEEN THE POLISH AMBASSADOR BRONISLAW VOITSEKHOVSKY AND METROPOLITAN SHEPTYTSKIY, 1938
Authors: Єгрешій, Олег Ігорович
Keywords: Друга Річ посполита, польський посол Б. Войцеховський, митрополит А. Шептицький, Греко-католицька церква, польські періодичні видання, українські періодичні видання.
Second Polish Commonwealth, Polish Ambassador B. Voicehovsky, Metropolitan A. Sheptytsky, Greek Catholic Church, Polish periodicals, Ukrainian periodicals.
Issue Date: 5-Dec-2017
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Єгрешій О. Історія конфлікту польського посла Броніслава Войцеховського і митрополита Андрея Шептицького в 1938 р. / О. Єгрешій // Галичина. - 2017. - Ч. 29-30. - С. 148-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2017_29-30_20.
Series/Report no.: 2017 № 29/30;УДК 94 (477.8) 092
Abstract: У науковій статті автор розкриває сутність конфлікту між польським послом Броніславом Войцеховським і митрополитом Греко-католицької церкви Андреєм Шептицьким. Конфлікт мав місце у лютому 1938 р. Б. Войцеховський у польському сеймі піддав різкій критиці рішення А. Шептицького заборонити польським солдатам брати участь у Йорданському святі. Насправді виступ польського парламентарія був спричинений послідовним курсом митрополита на захист українства в Польщі. Висловлювання посла Б.Войцеховського були відверто антиукраїнськими. Антиукраїнську риторику підтримали також польські часописи: “Gazeta Lwowska”, “Warzcawsky Dziennik narodowyi”, “Dziennik Polski”, “Gazeta Lwowska”, “Kurier Polsky” та ін. Водночас, на захист митрополита А. Шептицького виступили українські депутати польського сейму: В. Целевич, В. Войтович, С. Баран та ін. Галицькоукраїнські періодичні видання “Діло”, “Новий час”, “Мета” та ін. також різко засудили виступ польського посла Б. Войцеховського. По всій Галичині упродовж лютого 1938 р. пройшли масові акції протесту. Маніфестації відбулися, зокрема, в Тернополі, Бережанах, Самборі, Зборові, Рогатині, Бібрці, Печеніжині, Коломиї, Товмачі, Отинії та ін. Комунікат протесту склало, зокрема, Товариство св. Андрія у Львові, представники Головної Ради Українського Католицького Союзу, Марійське товариство пань м. Перемишль, регіональні осередки товариства “Просвіта” та ін.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5751
ISSN: 2312-1165
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.