Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/577
Title: Оптичні властивості гетеропереходу CdS/CdTe, отримані методом фізичного осадження з парової фази
Other Titles: Optical Properties of CdS/CdTe Heterojunction Prepared by Physical Vapor Deposition Technique
Authors: Никируй, Любомир Іванович
Яремійчук, О. В.
Запухляк, Жанна Русланівна
Яворський, Ростислав Святославович
Потера, П.
Малярська, І. В.
Федорик, О. Я.
Keywords: тонкоплівкові гетероструктури
метод термічного випаровування
оптичні властивості
Issue Date: 2018
Citation: Никируй Л. І. Оптичні властивості гетеропереходу CdS/CdTe, отримані методом фізичного осадження з парової фази / Л. І. Никируй, О. В. Яремійчук, Ж. Р. Запухляк, Р. С. Яворський, П. Потера, І. В. Малярська, О. Я. Федорик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 3. - С. 209-216.
Abstract: У статті наведено дослідження оптичних властивостей тонкого шару сульфіду кадмію в плівках телуриду кадмію. Тонкі плівки CdTe були отримані методом відкритого випаровування у вакуумі, використовуючи різні технологічні фактори, зокрема, різну товщину (різний час осадження τ) на скляних підкладах. Після осадження оптичні властивості аналізували методом Swanepoel, використовуючи спектри пропускання. Наступний тонкий шар CdS осаджувався методом термічного випаровування на тонких плівках CdTe. Досліджено зміну оптичних властивостей гетероструктури CdS/CdTe у порівнянні з тонкими плівками CdTe. Використовуючи метод Swanepoel, розраховано основні оптичні константи, такі як показник заломлення, коефіцієнт поглинання та оптична провідність. За допомогою цього методу отримано товщину тонкої плівки та порівняно її з експериментальними значеннями, отриманих за допомогою профілометра.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/577
Appears in Collections:Т.19 №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3275-9695-1-PB.pdf424.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.