Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5778
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМиронюк, Іван Федорович-
dc.contributor.authorОстафійчук, Богдан Костянтинович-
dc.contributor.authorФедорів, Василь Дмитрович-
dc.contributor.authorМандзюк, Володимир Ігорович-
dc.contributor.authorКоцюбинський, Володимир Олегович-
dc.contributor.authorІльницький, Роман Васильович-
dc.contributor.authorМокляк, Володимир Володимирович-
dc.contributor.authorЧелядин, Володимир Любомирович-
dc.date.accessioned2020-04-20T16:24:29Z-
dc.date.available2020-04-20T16:24:29Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationІ.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, В.І. Мандзюк, В.О. Коцюбинський, Р.В. Ільницький, В.В. Мокляк, В.Л. Челядин. Будова та електрохімічні властивості нанодисперсного залізовмісного діоксиду титану // Фізика і хімія твердого тіла. 2007. Т. 8, №1. С. 109-120.uk_UA
dc.identifier.issn1729-4428-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/5778-
dc.description.abstractМетодами мессбауерівської спектроскопії, рентгенівської дифрактометрії та імпедансної спектроскопії проведено комплексне дослідження процесу електрохімічної інтеркаляції іонів літію в катодний матеріал на основі нанокомпозитного складного оксиду ТіО2<Fе>. Виявлено, що взаємодія катодного матеріалу з електролітом (LiBF4 в γ – бутиролактоні) призводить до анізотропного впорядкування дипольних моментів частинок нанокомпозиту. Інтеркаляція іонів літію в наносистему TiO2<Fe> приводить до відновлення іонів трьохвалентного заліза до двохвалентного стану. Ізотермічний відпал нанокомпозиту TiO2<Fe> в інтервалі температур 200÷360ºС не змінює магнітної мікроструктури і супроводжується дегідратацією матеріалу. Відпал оксидного матеріалу при температурі більше 650ºС обумовлює утворення трьохфазної системи, що містить рутил, псевдобрукіт Fe2TiO5 та моноклінний TiO2 . Вперше виявлено, що наявність іонів заліза в структурі анатазу та рутилу при прожарюванні стимулює утворення моноклінної фази TiO2 . Для невідпаленого матеріалу інтеркаляція літію в нанокомпозит здійснюється за дифузійним механізмом. Після високотемпературного прожарювання літій спочатку адсорбується до х ≈ 0,5 на поверхні нанокристалітів, а після зазначеної межі – дифундує в матеріал Lix (TiO2<Fe>).uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаникаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesТ. 8;№1-
dc.subjectдіоксид титануuk_UA
dc.subjectзалізовмісний діоксид титануuk_UA
dc.subjectпсевдобрукітuk_UA
dc.subjectмессбауерівська спектроскопіяuk_UA
dc.subjectімпедансна спектроскопіяuk_UA
dc.subjectелектрохімічна інтеркаляціяuk_UA
dc.titleБудова та електрохімічні властивості нанодисперсного залізовмісного діоксиду титануuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TiO2-Fe.pdf565.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.