Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5778
Title: Будова та електрохімічні властивості нанодисперсного залізовмісного діоксиду титану
Authors: Миронюк, Іван Федорович
Остафійчук, Богдан Костянтинович
Федорів, Василь Дмитрович
Мандзюк, Володимир Ігорович
Коцюбинський, Володимир Олегович
Ільницький, Роман Васильович
Мокляк, Володимир Володимирович
Челядин, Володимир Любомирович
Keywords: діоксид титану
залізовмісний діоксид титану
псевдобрукіт
мессбауерівська спектроскопія
імпедансна спектроскопія
електрохімічна інтеркаляція
Issue Date: 2007
Publisher: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Citation: І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, В.І. Мандзюк, В.О. Коцюбинський, Р.В. Ільницький, В.В. Мокляк, В.Л. Челядин. Будова та електрохімічні властивості нанодисперсного залізовмісного діоксиду титану // Фізика і хімія твердого тіла. 2007. Т. 8, №1. С. 109-120.
Series/Report no.: Т. 8;№1
Abstract: Методами мессбауерівської спектроскопії, рентгенівської дифрактометрії та імпедансної спектроскопії проведено комплексне дослідження процесу електрохімічної інтеркаляції іонів літію в катодний матеріал на основі нанокомпозитного складного оксиду ТіО2<Fе>. Виявлено, що взаємодія катодного матеріалу з електролітом (LiBF4 в γ – бутиролактоні) призводить до анізотропного впорядкування дипольних моментів частинок нанокомпозиту. Інтеркаляція іонів літію в наносистему TiO2<Fe> приводить до відновлення іонів трьохвалентного заліза до двохвалентного стану. Ізотермічний відпал нанокомпозиту TiO2<Fe> в інтервалі температур 200÷360ºС не змінює магнітної мікроструктури і супроводжується дегідратацією матеріалу. Відпал оксидного матеріалу при температурі більше 650ºС обумовлює утворення трьохфазної системи, що містить рутил, псевдобрукіт Fe2TiO5 та моноклінний TiO2 . Вперше виявлено, що наявність іонів заліза в структурі анатазу та рутилу при прожарюванні стимулює утворення моноклінної фази TiO2 . Для невідпаленого матеріалу інтеркаляція літію в нанокомпозит здійснюється за дифузійним механізмом. Після високотемпературного прожарювання літій спочатку адсорбується до х ≈ 0,5 на поверхні нанокристалітів, а після зазначеної межі – дифундує в матеріал Lix (TiO2<Fe>).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5778
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TiO2-Fe.pdf565.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.