Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5782
Title: Електрохемічні характеристики конденсаторних систем, сформованих на основі хемічно модифікованого вуглецю
Authors: Будзуляк, Іван Михайлович
Мандзюк, Володимир Ігорович
Лісовський, Роман Петрович
Мерена, Роман Іванович
Беркещук, Михайло Васильович
Keywords: активований вуглецевий матеріал
подвійний електричний шар
питома ємність
діаграма Найквіста
циклічна вольтамперограма
Issue Date: 2006
Publisher: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Citation: І.М. Будзуляк, В.І. Мандзюк, Р.П. Лісовський, Р.І. Мерена, М.В. Беркещук. Електрохемічні характеристики конденсаторних систем, сформованих на основі хемічно модифікованого вуглецю // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2006. Т. 4, №3. С. 569-583.
Series/Report no.: Т. 4;№3
Abstract: З’ясовано вплив хімічної модифікації активованого вуглецевого матеріалу на його питому ємність з використанням методів імпедансної спектроскопії, циклічної вольтамперометрії та хроноамперометрії. Показано, що загальна ємність є сумою двох складових – ємності подвійного електричного шару (ПЕШ) та псевдоємності, причому вклад останньої є незначним (2-6 %). Легування хромом і марганцем призводить до підвищення питомої ємності на 69 і 71 % відповідно. Ймовірно, основною причиною такого зростання є трансформація валентної зони вуглецевого матеріалу за рахунок привнесення додаткових електронних станів від впроваджених металів, в результаті чого значно більша кількість іонів (насамперед, позитивних) буде приймати участь у формуванні ПЕШ, а, отже, і зумовлювати ріст питомої ємності.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5782
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Carbon.pdf760.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.