Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/580
Title: Методика отримання та дослідження оптичних властивостей вуглецевих квантових точок
Other Titles: Method of Obtaining and Studying the Optical Properties of Carbon Quantum Dots
Authors: Бардашевська, Світлана Дмитрівна
Будзуляк, Іван Михайлович
Будзуляк, Сергій Іванович
Рачій, Богдан Іванович
Ільницький, Роман Васильович
Кульчицький, Б. Н.
Старчук, Ю. Ю.
Keywords: пористий вуглецевий матеріал
вуглецеві квантові точки
квантово-розмірний ефект
фотолюмінісценція
Issue Date: 2018
Citation: Бардашевська С. Д. Методика отримання та дослідження оптичних властивостей вуглецевих квантових точок / С. Д. Бардашевська, I. M. Будзуляк, С. I. Будзуляк, Б. I. Рачій, Р.В. Ільницький, Б. Н. Кульчицький, Ю. Ю. Старчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 3. - С. 226-229.
Abstract: Запропонована методика синтезу ВКТ на основі нанопористого вуглецю отриманого із рослинної сировини. Встановлено, що у короткохвильовій області реєструється смуга, зумовлена екситонним механізмом рекомбінації, тоді як у довгохвильовій області вона пов'язана станом дефектів. Кінетика згасання ФЛ не є строго експоненційною що найбільш ймовірно свідчить про розподілений характер згасання від окремих емітерів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/580
Appears in Collections:Т.19 №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3264-9698-1-PB.pdf509.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.