Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/581
Title: Механізми теплопровідності у пресованих термоелектричних матеріалах на основі сполук А4В6
Other Titles: Thermal Conductivity Mechanisms in Compressed Thermoelectric Materials Based on A4B6 Compounds
Authors: Прокопів, Володимир Васильович
Горічок, Ігор Володимирович
Семко, Тарас Олегович
Матківський, Остап Миколайович
Дзумедзей, Роман Олексійович
Матеїк, Галина Дмитрівна
Коневич, О. П.
Keywords: плюмбум телурид
тверді розчини, теплопровідність
пресування
Issue Date: 2018
Citation: Прокопів В. В. Механізми теплопровідності у пресованих термоелектричних матеріалах на основі сполук А4В6 / В. В. Прокопів, І. В. Горічок, Т. О. Семко , О. М. Матківський, Р. О. Дзумедзей, Г. Д. Матеїк, О. П. Коневич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 3. - С. 230-233.
Abstract: Проаналізовано фактори, що впливають на величину коефіцієнта теплопровідності термоелектричних матеріалів на основі телуриду свинцю отриманих методом пресування порошку. Представлено модель та визначено її параметри, що якісно і кількісно пояснює температурні залежності коефіцієнта теплопровідності PbTe та PbSnAgTe.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/581
Appears in Collections:Т.19 №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3316-9699-1-PB.pdf730.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.