Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/583
Title: Електротехнічна модель провідності плюмбум телуриду, отриманого методом пресування порошку
Other Titles: Electrotechnical Model of Conductivity of Lead Telluride, Obtained by Method of Powder Pressing
Authors: Горічок, Ігор Володимирович
Галущак, Мар'ян Олексійович
Семко, Тарас Олегович
Матківський, Остап Миколайович
Дзумедзей, Роман Олексійович
Keywords: плюмбум телурид
легування
пресування
термоелектрична добротність
Issue Date: 2018
Citation: Горічок І. В. Електротехнічна модель провідності плюмбум телуриду, отриманого методом пресування порошку / І. В. Горічок, М. О. Галущак, Т. О. Семко, О. М. Матківський, Р. О. Дзумедзей // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 2. - С. 147-150.
Abstract: Представлено результати дослідження термоелектричних властивостей плюмбум телуриду отриманого методом пресування порошку. Запропоновано модифіковану електротехнічну модель для інтерпретації емпіричних залежностей σ(Т), згідно якої пресований зразок представляється системою кристалітів з міжзеренними межами, властивості яких відрізняються вздовж та впоперек осі пресування.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/583
Appears in Collections:Т.19 №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3051-9491-1-PB.pdf440.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.