Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/584
Title: Дослідження структурних, термодинамічних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNi1-xRhxSn
Other Titles: Investigation of Structural, Thermodynamic and Energy State Characteristics of the ZrNi1-xRhxSn Solid Solution
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Віталій Володимирович
Рогль, Петер-Франц
Ромака, Володимир Афанасійович
Горинь, Андрій Маркіянович
Keywords: електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
рівень Фермі
електронна структура
Issue Date: 2018
Citation: Ромака Л. П. Дослідження структурних, термодинамічних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNi1-xRhxSn / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, П-Ф. Рогль, В. А. Ромака, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 2. - С. 151-158.
Abstract: Досліджено особливості кристалічної та електронної структур, термодинамічні та енергетичні характеристики напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn. Показано, що у сполуці ZrNiSn одночасно існують два види структурних дефектів донорної природи, які породжують у забороненій зоні дві донорні зони з різною енергією іонізації: а) донорна зона ɛD^1, утворена у результаті часткового, до ~ 1 %, зайняття атомами Ni позиції 4а атомів Zr (механізм «апріорного легування») та глибока донорна зона ɛD^2, утворена у результаті часткового зайняття атомами Ni тетраедричних пустот (Vac). Заміщення в ZrNi1-xRhxSn у позиції 4с атомів Ni на Rh генерує структурні дефекти акцепторної природи та породжує у забороненій зоні домішкову акцепторну зону ɛA, що поряд з існуванням у напівпровіднику донорних зон ɛD^1 та ɛD^2 робить його сильно легованим та сильно компенсованим. Отримані результати дозволяють зрозуміти механізми електропровідності термоелектричних матеріалів на основі n-ZrNiSn та шляхи усвідомленої оптимізації їхніх характеристик для отримання максимальної ефективності перетворення теплової енергії в електричну.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/584
Appears in Collections:Т.19 №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2877-9494-1-PB.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.