Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5842
Title: УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ У ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1920-1939 рр.)
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Authors: Дрогомирецька, Людмила Романівна
Keywords: Українська кооперація, кооперативний рух, Західна Україна, культурно-освітня діяльність кооперативів, громадсько-політичне життя, культура господарювання
Issue Date: 2004
Publisher: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника
Citation: Дрогомирецька Л.Р. Українська кооперація у громадсько-політичному житті Західної України (1920-1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.іст. наук за спеціальністю 07.00.01 - Історія України - Івано-Франківськ, 2004. 20 с.
Abstract: У дисертації досліджуються форми і методи громадської діяльності українських кооперативів у Західній Україні в 1920-1939 рр. Висвітлюється співпраця кооперативних організацій з національними громадськими товариствами: “Просвітою”, “Рідною школою”, “Союзом українок”, “Сільським господарем”, простежується еволюція взаємин з українськими політичними партіями, Греко-католицькою церквою. Українська кооперація розглядається як впливова економічна і політична сила, яка зміцнювала матеріальне підгрунтя для розвитку національного життя, забезпечувала підтримку процесові становлення національної свідомості українців, їхній боротьбі за громадянські та політичні права, за економічну самостійність і політичну незалежність.
Description: Предмет: організаційно-ідеологічне становлення української кооперації. Мета: визначити місце і роль системи український кооперативних організацій у громадсько-політичному житті Західної України у 1920-1939 рр. Методи: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, статистико-аналітичний. Результати: вперше в українській історіографії зроблено спробу дати об'єктивну оцінку участі українських кооперативів у громадсько-політичному житті Західної України 1920-1939 рр. Використання: можуть бути використані для підготовки узазальнюючих і спеціальних праць з історії України та українського кооперативного руху, для лекційної пропаганди кооперативної ідеї серед широкого загалу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5842
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.