Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5905
Title: Проблема побуту і соціально-психологічної адаптації сімей греко-католицьких священиків - політичних переселенців на Далекий Схід 1950-х - першої половини 1960-х рр.
Authors: Єгрешій, Олег Ігорович
Keywords: політичні спецпоселенці, греко-католицькі священики, Далекий Схід, родина А.Сірецького, повсякденне життя, епістолярій.
political special settlers Creek-Catholic priests, the Far East, A.Siretsky’s family, daily life, epistolary.
Issue Date: 7-Dec-2013
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Єгрешій О. Проблема побуту і соціально-психологічної адаптації сімей греко-католицьких священиків - політичних переселенців на Далекий Схід 1950-х - першої половини 1960-х рр. / О. Єгрешій // Галичина. - 2013. - Ч. 22-23. - С. 324-333. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_22-23_40.
Series/Report no.: 2013. № 22-23;УДК 94(477).316.334“1950/1963”
Abstract: У статті вивчається побут і соціально-психологічна адаптація сімей греко-католицьких священиків – політичних переселенців на Далекий Схід у 1950-х – першій половині 1960-х рр. Особливий акцент зроблено на дослідженні життєдіяльності родини священика А.Сірецького. Уділено увагу повсякденному життю родин греко-католицьких священнослужителів, їхньому виживанню в умовах Далекого Сходу. Автор статті, зберігаючи мову оригіналу в цитатах, намагається зрозуміти внутрішній світ спецпоселенців, їхні переживання, психологічні відчуття в складних умовах виживання. В основі джерельної бази статті – епістолярний жанр, листування між депортантами і галицькими українцями.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5905
ISSN: 2312-1165
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.