Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5922
Title: Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття
Other Titles: THE IDEA OF THE UKRAINIAN NATIONAL UNITY IN THE COMMUNITY LIFE OF GALICIA IN THE ХІХth CENTURY
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: історія України ХІХ ст., національний рух, нація, взаємини, українські діячі, Галичина
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Abstract: У монографії досліджується утвердження ідеї національної єдності (соборності) України в контексті формування модерної української національної самосвідомості в Галичині ХІХ століття, розвиток українофільства серед місцевих русинів крізь призму суперництва національно-політичних орієнтацій. Особлива увага приділена зв’язкам між українськими діячами Галичини і Наддніпрянської України, українсько-польським взає-минам у краї, політиці урядів Австро-Угорської та Російської імперій в “українському пи-танні”. Хронологічно книжка охоплює період від початку народознавчих досліджень у Га-личині, проникнення наукової і літературної продукції з Наддніпрянщини в 1810–20 х рр., що дало поштовх до утворення “Руської трійці”, до 90-х рр. ХІХ – початку ХХ ст., коли відбулися кардинальні зрушення в суспільній свідомості, кристалізація ідеї політичної са-мостійності та “соборності” України. Для широкого кола науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної історії, формування модерної української нації в контексті “національного від-родження” в Центрально-Східній Європі в ХІХ – на початку ХХ ст.
Description: Монографія
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5922
ISSN: ISBN 978-966-640-371-4
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph-1.pdf13.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.