Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/593
Title: Морфологія, фазовий склад та радіологічні властивості золи виносу Бурштинської теплової електростанції
Other Titles: Morphology, Phase Composition and Radiological Properties of Fly Ash Obtained from the Burshtyn Thermal Power Plant
Authors: Миронюк, Іван Федорович
Татарчук, Тетяна Романівна
Васильєва, Ганна Володимирівна
Яремій, Іван Петрович
Микитин, Ігор Михайлович
Keywords: зола виносу
скляні мікросфери
муліт
кварц
радіологія
Issue Date: 2018
Citation: Миронюк І. Ф. Морфологія, фазовий склад та радіологічні властивості золи виносу Бурштинської теплової електростанції / І. Ф. Миронюк, Т. Р. Татарчук, Г. В. Авсильєва, І. П. Яремій, І. М. Микитин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 2. - С. 171-178.
Abstract: Досліджено фізико-хімічні властивості золи, що вилучається з диму під час згорання вугілля на Бурштинській тепловій електростанції. Утворені в полум’ї частинки є закристалізованими скляними кульками з розміром 0,8 – 600 мкм. З’ясовано, що частинки золи неоднорідні за хімічним складом. Масовий вміст оксидів феруму в них може змінюватися в межах від 2,1 % до 96,4 %, однак, незважаючи на це, співвідношення Al2O3/SiO2 в кульках залишається величиною сталою, рівною 0,47 ± 0,02. Фазовий аналіз підтвердив наявність у частинках α-кварцу (~ 62 мас. %), муліту (~ 32 мас. %) та суміші α-FeООН, α-Fe2O3 і Fe3O4 (разом 6 мас. %). Радіологічні дослідження виявили вищу β- і γ-активність золи, відібраної з відвалу, порівняно із золою з електрофільтру. Це зумовлено накопиченням на поверхні вказаних частинок радіонуклідів 214Pb і 214Bi, які утворюються внаслідок розкладу адсорбованого 222Rn. Ключові слова: зола виносу, скляні мікросфери, муліт, кварц, радіологія.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/593
Appears in Collections:Т.19 №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2705-9499-1-PB.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.