Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5968
Title: Ідея української соборності в підавстрійській Галичині (ХІХ – початок ХХ століття).
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: історія України ХІХ – початку ХХ ст., український національний рух, національне відродження, модерна нація, ідея, взаємини, Галичина
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво “Нова Зоря”
Abstract: У монографії висвітлено особливості утвердження ідеї української соборності (національної єдності) в контексті розвитку національного руху в підавстрійській Га-личині ХІХ – початку ХХ ст. Автор хронологічно охоплює період від початку народознавчих досліджень і нової української літератури в Галичині під впливом європейських демократичних ідей, проникнення наукової і літературної продукції з Наддніпрянщини в перші десятиліття ХІХ ст., що дали поштовх до утворення “Руської трійці”, до 1914 р., коли почалася Перша світова війна. Особливу увагу приділено зв’язкам між українськими діячами Галичини і Наддніпрянської України, українсько-польським взаєминам у краї, політиці урядів Австрійської (Австро-Угорської) та Російської імперій в “українському питанні”. Книжка присвячена процесу української національної само-ідентифікації галицьких русинів, усвідомлення єдності русько-українського простору, на відміну від польського і російського, обабіч кордону між двома імперіями. Для широкого кола науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами формування сучасної української нації в руслі націотворчих процесів у Центрально-Східній Європі імперського періоду.
Description: Монографія
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5968
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monografia 3 Raikivskyi ost.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.