Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6020
Title: Єпископ Григорій Хомишин. Портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча
Authors: Єгрешій, Олег Ігорович
Issue Date: 1-Dec-2006
Publisher: Івано-Франківськ, "Нова зоря"
Citation: Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин. Портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча. - Івано-Франківськ: Нова зоря., 2006. - 168 с.
Abstract: У науковому дослідженні автор на основі багатої джерельної бази об'єктивно аналізує пастирську та суспільну діяльність видатної постаті Української Греко-Католицької Церкви - Блаженного Мученика Григорія Хомишина, Єпископа Станиславівського (1867-1945). Книга також допоможе читачеві глибше збагнути складні релігійні та суспільно-політичні процеси в Галичині у першій половині XX ст., безпосереднім та активним учасником яких був Григорій Хомишин - Архипастир, Патріот України та Мученик за єдність св. Церкви.
Description: Розбудова української демократичної держави відкрила можливості для об'єктивного дослідження історичного минулого українського народу, всестороннього осмислення його духовних чинників. Докорінно відомо, що важливу роль у становленні та розвитку української національної ідеї, патріотичному вихованні народу відіграла Церква. Особливе місце у формуванні національної самосвідомості належить священнослужителям УкраїнськоїГреко-католицької церкви (ГКЦ), зокрема станіславівському владиці Григорію Хомишину, який понад 40 років очолював єпархію. Вважаємо, що дослідження діяльності Григорія Хомишина відзначається на сьогодні науковою і суспільно-політичною актуальністю. Зокрема встановлення добросусідських взаємовідносин між Україною та Польщею на сучасному етапі безумовно стимулює вивчення особливостей взаємин між двома народами в історичному контексті. Водночас, єпископ Г. Хомишин висунув і намагався реалізувати програму нормалізації українсько-польських взаємин у 1930-х pp., що характеризувалися особливою гостротою, прагнув припинити асиміляцію українського народу польськими урядовими структурами. До того ж, як відомо, в нинішніх умовах Українська держава проголосила курс на євроінтеграцію. На наш погляд, Г. Хомишин своєю діяльністю намагався наблизити українців до цивілізаційних та культурних цінностей Заходу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6020
ISBN: 966-8265-84-7
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.