Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/605
Title: Використання мікрохвиль для активації бентоніту у процесах сорбції іонів нікелю з концентрованих водних розчинів
Other Titles: Use of Microwaves to Activate Bentonite in the Processes of Sorption of Nickel Ions from Concentrated Aqueous Solutions
Authors: Концур, Андрій З.
Сиса, Леонід Володимирович
Шевчук, Люба Павлівна
Keywords: стічні води
нікель
очистка
сорбент
бентоніт
активація
мікрохвилі
Issue Date: 2018
Citation: Концур А. З. Використання мікрохвиль для активації бентоніту у процесах сорбції іонів нікелю з концентрованих водних розчинів / А. З. Концур, Л. В. Сиса, Л. П. Шевчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 2. - С. 191-196.
Abstract: Вивчено фізико-хімічні параметри процесу сорбційного очищення води від сполук Нікелю глинистим сорбентом у статичних умовах. Проаналізовано ізотерму абсорбції іонів цього металу з концентрованих водних розчинів на зразках бентоніту з використанням надвисокочастотного опромінення (мікрохвиль). Найбільш коректно вона описується лінійним рівнянням Ленгмюра. Показано, що опромінення цього сорбенту мікрохвилями у процесі сорбування іонів Нікелю майже у 2 рази збільшує значення граничної сорбційної ємності за цим металом (у порівнянні з методом «стимуляції» - попередньої промивки бентоніту чистою водою під дією мікрохвиль). Результати вивчення відпрацьованого бентоніту методами скануючої електронної мікроскопії, енергодисперсійного та рентгенофазового аналізу вказують на те, що згаданий метал під дією мікрохвиль осаджується на поверхні бентоніту не тільки у вигляді адсорбованого моношару іонів, але й у формі окремої кристалічної фази – силікату Нікелю. Спостерігаються зміни кислотності середовища в процесі сорбційної очистки під дією мікрохвиль: від рН ≈ 5,7…6,5 (перед опроміненням) до рН ≈ 6,7…7,1 (після опромінення). Підтверджено припущення про те, що під дією мікрохвиль у водному середовищі відбувається часткове руйнування силікатного каркасу глинистих сорбентів з вивільненням силікат-іонів SiO3 ^2-. Ці іони зазнають гідролізу, внаслідок чого рН розчину зростає. Також, не виключений прямий розрив зв’язків Si—O в приповерхневих угрупуваннях ≡Si—OН, що призводить до збільшення кількості «вільних» гідроксильних груп
URI: http://hdl.handle.net/123456789/605
Appears in Collections:Т.19 №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3090-9506-1-PB.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.