Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6121
Title: Еволюція процесів росту парафазних наноструктур телуриду свинцю
Authors: Ліщинський, Ігор Мирославович
Keywords: MS наноструктури, телурид свинцю, механізми росту, парафазні методи
Issue Date: 8-May-2012
Publisher: ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ
Abstract: На основі АСМ-зображення наноструктур PbTe/(111) BaF2, отриманих з парової фази одержано ро- зподіл висот рельєфу поверхні. Показано, що він має асиметричний характер і апроксимується сумою трьох гауссіан. Встановлено, що залежність найбільш ймовірної висоти основної складової від темпе- ратури осадження має активаційний характер, а величина енергії активації менша за енергію одного з дванадцяти зв’язків молекули з кристалом. Запропоновано механізми росту наноструктур. При цьо- му рельєф поверхні наноструктур адекватно моделюється методом кліткових автоматів
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6121
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.