Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6122
Title: Моделі топології поверхні і кінетика процесу росту нанокристалічних структур РЬТе на сколах слюди-мусковіт
Authors: Ліщинський, Ігор Мирославович
Keywords: моделювання, наноструктури, телурид свинцю, кінетика процесу росту
Issue Date: 15-Mar-2012
Publisher: ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА
Abstract: У роботі, на основі моделювання поверхні плівки, проаналізовано результати досліджень атомно - силовою мікроскопією топології поверхні епітаксійних наноструктур плюмбум телуриду, вирощених із парової фази методом гарячої стінки на сколах (0001) слюди - мусковіт марки СТА. Встановлено особливості кінетики процесу формування поверхневих нанокристалічних пірамід, визначено енергію активації їх вагнерівського мономолекулярного механізму росту. Встановлено, що епітаксійний ріст поверхневих нанокластерів РЬТе за температур осадження Тп = (350 - 630) К здійснюються накладанням тригональних пірамід гранями системи {100} основами (111) параллельно до (0001) слюди
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6122
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.