Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6124
Title: Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди
Authors: Ліщинський, Ігор Мирославович
Keywords: наноструктури, парофазні методи, тонкі плівки, плюмбум телурид, зародження, ріст
Issue Date: 15-Sep-2012
Publisher: ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА
Abstract: Представлено результати дослідження процесів структуроутворення у конденсатах PbTe:Sb/(0001) слюда-мусковіт, отриманих відкритим випаровуванням у вакуумі при температурах осадження ТП = (150- 250) єС і часі осадження τ = (15-300) С. Показано, що домінуючим є механізм зародження Фольмера-Вебера при реалізації стадії нуклеації острівців, їх агрегування та коалесценції. Процес росту наноутворень пояснено у наближенні оствальдівського дозрівання, у якому переважає об’ємна дифузія. Сформовані наноструктури PbTe представляють собою тригональні піраміди із гранями {100} і основою (111), паралельною до поверхні підкладки
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6124
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.