Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6173
Title: Взаємини українських соціал-демократів Галичини з Польською партією соціалістичною в 1918–1939 рр.
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: УСДП, ППСД, українські і польські соціал-демократи, взаємини, Галичина.
Issue Date: 2002
Publisher: Райківський І. Взаємини українських соціал-демократів Галичини з Польською партією соціалістичною в 1918–1939 рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2002. № 8. С. 51–64.
Abstract: У статті висвітлюються взаємини українських соціал-демократів з польськими соціалістами в Галичині міжвоєнного періоду. Зроблено висновок, що певна співпраця між Українською соціал-демократичною партією і Польською партією соціалістичною була лише в 1930-х рр., але їй заважали розбіжності в національному питанні: УСДП обстоювала створення незалежної соборної Української соціалістичної держави, а пепеесівці – постулат територіальної автономії українських земель у складі Польщі. Наприкінці існування Австро-Угорщини і на початку польсько-української війни 1918–1919 рр. українські й польські соціал-демократи, ставши на бік своїх національних урядів, вступили в період конфронтації, що продовжувалася тривалий час.
Description: Стаття в науковому фаховому виданні.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6173
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.