Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6234
Title: Константи рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних точкових дефектів різного зарядового стану в телуриді свинцю
Other Titles: Стаття
Authors: Прокопів, Володимир Васильович
Межиловська, Любов Йосипівна
Ваньчук, Василь Богданович
Прокопів, Володимир Володимирович
Keywords: телурид свинцю, дефекти, константи рівноваги, квазіхімічні реакції
Issue Date: 2005
Citation: ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА Т. 6, № 4 (2005) С. 622-627
Abstract: В роботі уточнено значення констант рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних точкових дефектів у телуриді свинцю у припущенні існування однозарядних міжвузлових атомів свинцю та однозарядних і двозарядних вакансій у металевій підгратці. Константи розраховували теоретично та на основі апроксимації експериментальних результатів по визначенню границь області гомогенності та двотемпературного відпалу кристалів теоретичними моделями. Показано, що розрахунки залежності концентрації носіїв струму та температури термодинамічного n-p-переходу при відпалі кристалів PbТe у парі халькогену від температури відпалу і парціального тиску пари телуру, проведені на основі уточнених значень констант, значно краще узгоджуються із експериментальними даними
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6234
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0604-18.pdf320.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.