Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6272
Title: Періодизація “національного відродження” кінця XVIII – початку ХХ ст. у працях українських істориків: концептуальний аналіз
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: Періодизація, національне відродження (модерне націотворення), український історик, аналіз.
Issue Date: 2006
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Райківський І. Періодизація “національного відродження” кінця XVIII – початку ХХ ст. у працях українських істориків: концептуальний аналіз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2006. Вип. 3. С. 217–226.
Abstract: У статті зроблено спробу узагальнити підходи українських науковців – починаючи від дорадянської історіографії і до сучасної – до дискусійної проблеми хронологічних рамок і періодизації національного руху кінця ХVIII – початку ХХ ст. Порушена проблема розглядається в руслі тристадійної схеми національного відродження (модерного націотворення), що в наш час стала популярною серед істориків імперського періоду.
Description: Стаття в науковому фаховому виданні.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6272
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.