Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6283
Title: Особливості електрохімічного впровадження іонів літію в синтетичні цеоліти типу пентасил та фожазит
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Миронюк, Іван Федорович
Мандзюк, Володимир Ігорович
Коцюбинський, Володимир Олегович
Григорчак, Іван Іванович
Keywords: електрохімічна інтеркаляція
ZSM-5
HY (фожазит)
ТС-цеоліт
рентгеноструктурний аналіз
імпедансна спектроскопія
коефіцієнт дифузії
опір стадії перенесення заряду
Issue Date: 2005
Publisher: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Citation: Б.К. Остафійчук, І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, В.О. Коцюбинський, І.І. Григорчак Особливості електрохімічного впровадження іонів літію в синтетичні цеоліти типу пентасил та фожазит // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2005. Т.3, №4. С. 1003-1031.
Series/Report no.: Т.3;№4
Abstract: Встановлено основні закономірності кінетики процесу електрохімічної інтеркаляції іонів літію в синтетичні цеоліти. Показано, що однофазний стан катодних матеріалів на їх основі спостерігається тільки на початкових стадіях впровадження іонів Li+ (х ≤ 0,2…0,25) як для орторомбічного (ZSM-5 і ТС), так і кубічного (HY) типу кристалічної ґратки матеріалу - “господаря”. Зростання ступеня інтеркаляції приводить до формування кубічної фази впровадження типу Lix(Si Me)1-xO2- (Me = Al3+, Ti4+, Ti3+), стала ґратки якої для досліджуваних матеріалів становить 4,02 ÷ 4,04 Å. Основну роль у формуванні цієї фази відіграє координуюча взаємодія між іонами інтеркалянта, наслідком якої є формування навколо іонів літію октаедричного кисневого оточення. Енергетично дозволені місця в координаційних кисневих октаедрах кубічної гранецентрованої ґратки хаотично заповнюють як іони Li+, так і іони Si4+, Al3+, Ti3+, Ti4+.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6283
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeolites.pdf940.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.