Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6288
Title: Стан лісів Українських Карпат у 2016 році та його динаміка за даними моніторингу
Authors: Шпарик, Юрій Степанович
Вітер, Роман Михайлович
Keywords: моніторинг лісів, основні породи, дефоліація, дехромація, довжина крони, пошкодження, динаміка
Issue Date: 25-Jul-2017
Publisher: РВВ НЛТУ України
Citation: Шпарик Ю.С. Стан лісів Українських Карпат у 2016 році та його динаміка за даними моніторингу / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(3). – С. 75-78.
Series/Report no.: 27(3);
Abstract: Стан лісів Українських Карпат за показниками моніторингу в 2016 році був добрий: довжина крони – майже 40%; дефоліація верхівки – відсутня; дефоліація низу крони – слабка; дехромація – відсутня; пошкодження – слабкі. З основних порід регіону найвищі показники дефоліації та дехромації були в дуба звичайного (слабкими), тоді як в бука, ялини та ялиці вони були дещо нижчими (практично відсутніми). За період спостережень (1991-2016 роки) стан основних порід теж був добрим. Найвищі дефоліація та інтенсивність ентомопошкоджень були в ялини (14-15%) та в дуба звичайного (13-14%), але навіть вони є слабкими. В бука дефоліація та інтенсивність ентомопошкоджень були на рівні 7%, тобто практично відсутніми. Динаміка більшості показників моніторингу лісів за останні 26 років подібна до синусоїди, але за породами суттєво відрізняється.
Description: У статті представлено результати обстеження 13 об’єктів І-го рівня моніторингу в 2016 році та аналіз 26-річної динаміки стану основних лісотвірних порід регіону: бука – Fagus sylvatica L., ялини – Рісеа abies L., дуба звичайного – Quercus robur L., ялиці – Abies alba Mill.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6288
Appears in Collections:Статті та тези (ФПН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf554.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.