Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6297
Title: Конституційно-правовий інститут референдуму в системі ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства
Authors: Дерев'янко, Сергій Миронович
Keywords: демократія, політичні інститути, референдум, політичні цінності, правова культура
Issue Date: 2008
Publisher: Одеська національна юридична академія
Citation: Дерев’янко С. М. Конституційно-правовий інститут референдуму в системі ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства. Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. Вип. 40. [редкол. С. В. Ківалов (голова) та ін.; відп. за вип. Ю. М. Оборотов]. Одеса : Юрид. літ-ра, 2008. С. 236-241
Series/Report no.: Вип. 40;
Abstract: Здійснено аналіз в аксіологічному вимірі конституційно-правового інституту «референдум», який розглядається і як засіб досягнення вищих загальнолюдських й загальнонаціональних ціннісних орієнтирів та ідеалів, і як специфічна соціально-правова цінність. Акцентується на тому, що референдум містить і ірраціональні прояви політичної поведінки його ініціаторів і учасників, окремі з яких носять протиправний, а то і злочинний характер, що суперечать ціннісним орієнтирам і пріоритетам призначення і реальній практиці проведення всенародного голосування. На конкретних фактах доведено, що утвердження новітніх світоглядно-ціннісних пріоритетів, формування їх аксіологічного фундаменту на базі національної ідеї і досвіду державотворення, цінностей світової демократії, виховання високої культури дій і вчинків, почуттів і спонукань, поваги до цінностей демократії, осмисленого, свідомого ставлення суспільства і індивідів до права роблять застосування інституту референдуму дієвим легітимним засобом правотворення, утвердження верховенства права.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6297
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevianko S. apdp_2008_40.pdfОсновна стаття264.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.