Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6365
Title: Дослідження напівпровідникового твердого розчину Ti1-xMoxCoSb
Other Titles: Investigation of Ti1-xMoxCoSb Semiconducting Solid Solution
Authors: Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Володимир Афанасійович
Горинь, Андрій Маркіянович
Ромака, Любов Петрівна
Крайовський, Володимир Ярославович
Романів, Іванна Михайлівна
Рокоманюк, М.
Keywords: твердий розчин
електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
рівень Фермі
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Стадник Ю. В. Дослідження напівпровідникового твердого розчину Ti1-xMoxCoSb / Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, А. М. Горинь, Л. П. Ромака, В. Я. Крайовський, І. М. Романів, М. Рокоманюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 1. - С. 73-81.
Abstract: Досліджено вплив легування сполуки TiCoSb (структурний тип MgAgAs) атомами Мо на особливості структурних характеристик та поведінку кінетичних, енергетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину Ti1-xMoxCoSb (х=0–0.06) в інтервалі температур 80–400 К. Показано, що уведення атомів Мо (rМо=0.140 нм) до структури сполуки ТiCoSb шляхом заміщення у позиції 4а атомів Ті (rТі=0.146 нм) супроводжується немонотонною зміною значень періоду елементарної комірки а(х), вказуючи на непрогнозовані структурні зміни. На основі аналізу зміни значень питомого опору, коефіцієнта термо-ерс, магнітної сприйнятливості та енергетичних характеристик зроблено висновок про одночасне генерування у кристалі структурних дефектів донорної та акцепторної природи (донорно-акцепторні пари), які породжують відповідні енергетичні рівні у забороненій зоні напівпровідника та визначають його електропровідність.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6365
Appears in Collections:Т.21 № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3979-12996-1-PB.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.