Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6368
Title: Синтез наночастинок CdSe/ZnS з мультимодальною фотолюмінесценцією
Other Titles: Synthesis of CdSe/ZnS Nanoparticles with Multiple Photoluminescence
Authors: Слюсаряк, Т. К.
Андрійчук, Ю. М.
Войтович, Сергій Анатолійович
Жуковський, М. А.
Халавка, Юрій Богданович
Keywords: наноструктури
Core-Shell
квантові точки
фотолюмінесценція
CdSе
ZnS
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Слюсаряк Т. К. Синтез наночастинок CdSe/ZnS з мультимодальною фотолюмінесценцією / Т. К. Слюсаряк, Ю. М. Андрійчук, С. А. Войтович, М. А. Жуковський, Ю. Б. Халавка // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 1. - С. 105-112.
Abstract: У роботі описано наноструктури CdSе/ZnS типу сore-shell, які володіють мультихвильовим випромінюванням, та запропоновано схему можливих енергетичних переходів в досліджуваній системі. Синтез ядер CdSе здійснювали змішуванням прекурсорів кадмію і селену без створення інертної атмосфери. Як прекурсор кадмію і одночасно як стабілізуючий ліганд використано комплекс кадмію зі стрептоцидом. Для нарощування оболонки до розчину наночастинок кадмій селеніду в октадецені поетапно додавали цинк стеарат і тіосечовину за температури 200°С. Отримані наночастинки CdSe/ZnS вивчалися за домомогою УФ спектроскопії, фотолюмінесценції, ПЕМ, рентгенофлуоресцентної спектроскопії (EDX), АСМ. Для синтезованих систем проаналізовано залежність спектрів випромінювання та фотолюмінесценції від довжини збуджуючої хвилі та часу синтезу квантових точок. Дослідження ПЕМ показують, що отримані наночастинки CdSe/ZnS мають форму близьку до тетраедричної з ефективним діаметром до 10 нм. Товщина оболонки ZnS становить близько 3-4 нм. Зі спектрів поглинання наночастинок CdSe/ZnS видно, що ріст оболонки призводить до різкого збільшення поглинання в короткохвильовій області, що відповідає утворенню широкозонного матеріалу ZnS. Розмір нанокристалів, визначений за допомогою АСМ, становить 10 - 14 нм. EDX підтверджує наявність цинку, кадмію, сульфуру та селену у зразках. Для одержаних наноструктур CdSе/ZnS характерні три піки ФЛ у видимому діапазоні. Вони пов’язані з екситонними переходами в ядрі, рекомбінацією на дефектах межі між ядром і оболонкою та рекомбінацією на дефектах оболонки. Таке випромінювання забезпечує нанокристали CdSе/ZnS широким спектром функціональних можливостей.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6368
Appears in Collections:Т.21 № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4283-13013-1-PB.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.