Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6400
Title: Санітарно-епідемічна ситуація на Покутті у роки національно-визвольних змагань західних українців 1918–1919 рр.
Other Titles: The sanitary and epidemiological situation of Pokuttya during the national liberation struggle of Western Ukrainians in 1918–1919
Authors: Королько, Андрій Зіновійович
Давибіда, Лев Іванович
Keywords: Галичина, Покуття, Західно-Українська Народна Республіка, санітарний стан, інфекційне захворювання, епідемія.
Galicia, Pokuttya, West Ukrainian National Republic, sanitary conditions, infectious disease, epidemic.
Issue Date: 2013
Publisher: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Citation: Королько А., Давибіда Л. Санітарно-епідемічна ситуація на Покутті у роки національно-визвольних змагань західних українців 1918–1919 рр. // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці : Технодрук, 2013. Т. 16. С. 62–67.
Series/Report no.: Том 16.;УДК 94 (477.83/.86) : 61 "1918/1919"
Abstract: У статті аналізується санітарно-епідеміологічна ситуація, що склалася на Покутті під час національно-визвольних змагань західних українців 1918–1919 рр. Автори з’ясовують витоки, передумови і причини загального занепаду санітарного стану, розглядають особливості та можливості тогочасного медичного обслуговування краю. Опрацювавши архівні матеріали, дослідники простежують ступінь поширення різноманітних інфекційних захворювань, відображають соціально-історичні причини і обставини виникнення епідемій на Покутті, висвітлюють процес боротьби з ними зі сторони місцевої влади. This article analyzes the sanitary and epidemiological situation of Pokuttya during the national liberation struggle of Western Ukrainians in 1918–1919. The authors find out the origins, background and reasons for the general decline of sanitary conditions, consider the features and opportunities of health care in this region. After examining archival materials they track the prevalence of various infectious diseases, reflect the social and historical causes and circumstances of epidemic diseases in Pokuttya, clarify the fight with epidemics of the local authorities.
Description: У статті аналізується санітарно-епідеміологічна ситуація, що склалася на Покутті під час національно-визвольних змагань західних українців 1918–1919 рр.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6400
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.