Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6403
Title: Історико-краєзнавча робота у вищій школі як складова частина популяризації вивчення історії м. Івано-Франківська
Other Titles: Historical and ethnographic work in high school as an integral part of popularizing studying the history of Ivano-Frankivsk
Authors: Королько, Андрій Зіновійович
Keywords: історико-краєзнавча робота, історичне краєзнавство, гурток, музей, екскурсія, школа молодого екскурсовода, бібліотека, пам’ятка.
historical and ethnographic work, historical regional studies, society, museum, excursion, school of prospective guides, library, memorial.
Issue Date: 2018
Publisher: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Citation: Королько А. Історико-краєзнавча робота у вищій школі як складова частина популяризації вивчення історії м. Івано-Франківська // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. Чернівці : ЧНУ, 2018. Т. 20. С. 92–96.
Series/Report no.: Том 20.;УДК 378.147.016:908(477.86)
Abstract: У статті охарактеризовано основні напрями історико-краєзнавчої роботи як складової частини популяризації вивчення історії м. Івано-Франківська, яка ведеться у стінах Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зокрема, студенти, майбутні вчителі історії, під керівництвом викладача в рамках читання нормативних і спеціалізованих курсів виконують індивідуальні історико-краєзнавчі роботи; здійснюють походи і поїздки по музеях м. Івано-Франківська, Івано-Франківської області та західноукраїнського регіону; знайомляться з основами методики історико-краєзнавчої, музейної та екскурсійної роботи. За сприяння Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді на Факультеті функціонує гурток «Історичне краєзнавство». Велика допомога в організації студентської історико-краєзнавчої, музейної та екскурсійної роботи також надходить зі сторони Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради, музейних закладів м. Івано-Франківська та області, Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка. Автор відзначає, що ця праця є своєрідною галуззю наукового пізнання з вивчення історії рідного краю та ґрунтуються на певних основоположних засадах, які носить обов’язковий характер: патріотична спрямованість, науковість, оптимальне поєднання дослідної і суспільно корисної діяльності, планомірність і наступність, зв’язок з місцевими державними та громадськими краєзнавчими установами і закладами. The article describes the main features of historical and ethnographic work in high school as an integral part of popularizing studying the history of Ivano-Frankivsk, that is carried out in the Faculty of History, Political Science and International Relations of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. In particular, students, prospective teachers of history during normative and specialized courses under the guidance of a teacher carry out individual historical and ethnographic work; visit museums of Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk region and the western Ukrainian region; get acquainted with the basic methodology of historical and ethnographic museum and excursion work. The society "Historical Regional Studies" functions at the faculty with the support of Ivano-Frankivsk Regional State Center of Tourism and Regional Studies, student youth. Ivano-Frankivsk Regional State Administration and Ivano-Frankivsk Regional Council, the museum institutions in Ivano-Frankivsk and Ivano-Frankivsk Oblast, Ivan Franko Universal Scientific Library contribute greatly to organizing students’ historical, regional study, museum and excursion work. The author emphasizes that this is a peculiar scientific work in studying history of the local region and is based on certain fundamental principles that are mandatory: patriotic orientation, scientific approach, the optimal combination of experimental and socially useful activities, regularity and continuity, communication with local government and public ethnographic establishments and institutions.
Description: У статті охарактеризовано основні напрями історико-краєзнавчої роботи як складової частини популяризації вивчення історії м. Івано-Франківська, яка ведеться у стінах Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6403
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.