Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6409
Title: Воденьсорбційні властивості, термостабільність та кінетика десорбції водню з гідридної фази MgH2механічних сплавів на основі Mg з Ti, Ni та Y
Other Titles: Hydrogen Sorption Properties, Thermal Stability and Kinetics of Hydrogen Desorption From the Hydride Phase of The MgH2 of a Mechanical Alloys of Magnesium with Ti, Ni and Y
Authors: Єршова, Ольга Георгіївна
Добровольський, Валентин Давидович
Солонін, Юрій Михайлович
Keywords: механічний сплав
воденьсорбційні властивості
гідрид MgH2
термічна стійкість
кінетика десорбції водню
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Єршова О. Г. Воденьсорбційні властивості, термостабільність та кінетика десорбції водню з гідридної фази MgH2механічних сплавів на основі Mg з Ti, Ni та Y / О. Г. Єршова, В. Д. Добровольський, Ю. М. Солонін // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 1. - С. 167-175.
Abstract: Були синтезовані механічні сплави - композити (МС) Mg +10 % ваг.Ti + 5 % ваг.Y та Mg +10 % ваг. Ni + 5 % ваг.Y). Фазовий склад, мікроструктура, термічна стабільність, кінетика десорбції водню з гідридної фази MgH2 з отриманих МС були вивчені з використанням XRD, SEM, термодесорбційної спектроскопії (ТДС). Встановлено, що додавання Ti + Y та Ni + Y до магнію призводить до значного поліпшення кінетики десорбції водню з гідридної фази MgH2, про що свідчить скорочення в 6 і 15 разів часу виділення всього водню з МС1 і МС2, відповідно при його тиску в реакторі 0.1МПа. Внаслідок цього легування зниження термодинамічної стабільності MgH2 не встановлено.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6409
Appears in Collections:Т.21 № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4358-13032-1-PB.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.