Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6514
Title: Передумови та етапи створення «енциклопедичного словника»
Authors: Борчук, Степан Миколайович
Keywords: державотворення
революція
словник
енциклопедія
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Борчук С. М. Передумови та етапи створення «енциклопедичного словника» / С. М. Борчук // Українознавчі студії. - 2017. - № 18. - С. 123-130.
Abstract: Лютнева революція 1917 р. у Росії, а відтак й розгортання подій Україн­ської революції 1917‒1921 рр. кардинально змінила ситуацію у суспільно-полі­тич­ному житті колишньої імперії Романових. За цих обставин завершення енци­клопедичного проекту «Украинский народ в его прошлом и настоящем», попри усю проведену підготовчу роботу, втрачало сенс. На порядок денний висувалося питання підготовки власної українознавчої й україномовної енциклопедії. З початком подій Української революції більшість активістів петер­бур­зької української «Громади», у тій чи іншій мірі задіяних у підготовці української енциклопедії, асинхронно, але переїздять в Україну, де зосереджується центр національного життя й відбуваються складні процеси державотворення. Розкриваються важкі етапи створення та написання «Енциклопедичного словни­ка». Висвітлюються історичні події, які призводили до певної зміни у зібраний матеріал та вплив на життя і діяльність керівників проекту.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6514
Appears in Collections:№ 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3062-10924-1-PB.pdf734.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.