Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6598
Title: В обіймах злуки … Снятинщина у роки національно-визвольних змагань західних українців (1918–1919 рр.)
Other Titles: In the Embraces оf Merging… Snyatyn District іn the Years оf the National Liberation Struggle оf Western Ukrainians (1918-1919)
Authors: Королько, Андрій Зіновійович
Keywords: Снятинщина, Покуття, Галичина, Буковина, віче, повітові ради, збройні сили, судова система, окупаційний режим, військова адміністрація.
Snyatyn district, Pokuttya, Galicia, Bukovina, public meeting, district councils, armed forces, judiciary, occupation regime, military administration.
Issue Date: 2012
Publisher: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Citation: Королько А. В обіймах злуки … Снятинщина у роки національно-визвольних змагань західних українців (1918–1919 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. Вип. 607–609. С. 82–92.
Series/Report no.: Вип. 607–609.;УДК:94(477.83/.86) “1918/1919”
Abstract: У статті розглянуто форми активізації національного руху у Снятинському повіті Галичини напередодні розпаду Австро-Угорської імперії і початку української революції на західноукраїнських землях. Автором охарактеризовано формування осередків української влади у краї у ході листопадового зриву 1918 р., розкрито особливості законодавчого забезпечення процесу формування й діяльності місцевих органів влади і управління, правоохоронних органів, збройних формувань. Окремо звернено увагу на передумови, хід і наслідки румунської окупації Снятинщини. The article discusses the forms of intensification of the national movement in Snyatyn district of Galicia before the downfall of the Austrian and Hungarian Empire and the beginning of the Ukrainian revolution in the west of Ukraine. The author described the formation of the branches of the Ukrainian authorities in the region during the November breakdown in 1918, and showed the peculiarities of the legislative ensuring of the process of the formation and activity of local authorities and government, law enforcement bodies, armed forces. Attention is drawn separately to the prerequisites, course and consequences of theRomanian occupation of Snyatyn district.
Description: Автором охарактеризовано формування осередків української влади у краї у ході листопадового зриву 1918 р., розкрито особливості законодавчого забезпечення процесу формування й діяльності місцевих органів влади і управління, правоохоронних органів, збройних формувань.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6598
ISSN: 2221-173X
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.