Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6639
Title: ТЕЛУРИД ОЛОВА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Other Titles: Монографія
Authors: Шперун, Всеволод Михайлович
Фреїк, Дмитро Михайлович
Прокопів, Володимир Васильович
Issue Date: 2002
Citation: В.М. Шперун, Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів Телурид олова. Фізико-хімічні властивості. За заг. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора хімічних наук, професора Фреїка Д.М. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 152 с.
Abstract: У монографії висвітлено результати експериментальних та теоретичних досліджень фазових діаграм рівноваги бінарної системи олово-телур, області гомогенності телуриду олова. Звернено увагу на термодинамічні властивості і квазіхімію дефектів, а також структуру енергетичних зон і кінетичні властивості SnTe. Окремі розділи монографії присвячені методам вирощування тонких плівок SnTe, впливу технологічних факторів на їх структуру та електричні властивості. Розглянуто особливості формування дефектної підсистеми в плівках телуриду олова у процесі парофазної епітаксії, радіаційного впливу, при окисленні. Для наукових та інженерно-технічних працівників з проблем фізичного матеріалознавства, викладачів, аспірантів, магістрантів відповідних спеціальностей вузів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6639
ISBN: 966-640-102-9
Appears in Collections:Наукові видання (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Книга_SnTe .docx5.46 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.