Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6651
Title: Кристалохімія і термодинаміка атомних дефектів у сполуках AIVBVI
Other Titles: Монографія
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Прокопів, Володимир Васильович
Галущак, Мар'ян Олексійович
Пиц, Михайло Васильович
Матеїк, Галина Дмитрівна
Issue Date: 2000
Citation: Кристалохімія і термодинаміка атомних дефектів у сполуках AIVBVI. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 164 с.
Abstract: У монографії приведено результати експериментальних і теоретичних досліджень впливу технологічних факторів вирощування, легування, окислення, термічного відпалу та радіаційного опромінення на процеси дефектоутворення в кристалах та тонких плівках халькогенідів свинцю і телуриду олова. Для викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, що займаються питаннями фізичної хімії та хімічної термодинаміки напівпровідників і технології мікроелектронних приладів, аспірантів, магістрантів, студентів вузі
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6651
ISBN: 966-7365-73-8
Appears in Collections:Наукові видання (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КРИСТАЛОХІМІЯ.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.