Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6680
Title: Історія України: модульний курс. Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Authors: Кобута, Степан Йосифович
Keywords: навчальна програма
плани семінарських занять
Issue Date: 2008
Publisher: Івано-Франківськ: ПП Курилюк В.Д.
Citation: Кобута С.Й. Історія України: модульний курс. Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ: ПП Курилюк В.Д., 2008. 65 c.
Abstract: Навчально-методичний посібник з курсу “Історія України” розроблений згідно вимог Кредитно-модульної системи організації навчального процесу і включає: опис навчальної дисципліни, робочу програму з курсу історії України від найдавніших часів до сьогодення, плани семінарських занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи, ключові історичні терміни та поняття, хронологію основних історичних подій, шкалу підсумкових модульних оцінок, питання програмових вимог з навчального курсу, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу до вивчення навчальної дисципліни.
Description: Посібник адресований студентам неісторичних спеціальностей і його структура враховує специфіку викладання соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6680
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кобута С. Історія україни модульний курс.pdf549.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.