Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6781
Title: Історичні гуртки в Коломийській українській гімназії
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: Коломия, коломиєзнавство, Монолатій
Issue Date: 2000
Citation: Монолатій І. Історичні гуртки в Коломийській українській гімназії // http://kolomyya.org/histpub/historypub.htm
Abstract: Спостереження над самостійною роботою учнів Коломийської української гімназії з історіознавчих проблем в 1907-1914 рр. показує, що серед багатьох проблем суспільного і культурного розвитку Галичини кін. ХІХ – поч. ХХ ст. осібне місце посідає проблема навчання й виховання учнівської молоді у контексті її позакласової (факультативної) діяльності. Позитивний досвід, закріплений в історичних гуртках КУГ, спричинився до об’єктивної, цілісної та неупередженої оцінки ролі і місця рідного краю, розчленованої імперіями України в етно-політичних і культурних процесах європейської цивілізації.
URI: http://kolomyya.org/histpub/historypub.htm
http://hdl.handle.net/123456789/6781
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istorychni_hurtky_v_Kolomyiskii_ukrainskii_himnazii.pdf143.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.