Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6836
Title: Синтез і властивості високоефективних термоелектричних матеріалів на основі систем Pb-Ag-Sb-Te
Other Titles: Synthesis and Properties of Highly Efficient Thermoelectric Materials Based on Lead Telluride with Antimony and Silver Impurity
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Мудрий, Степан Іванович
Криськов, Цезарій Андрійович
Горічок, Ігор Володимирович
Матківський, Остап Миколайович
Семко, Тарас Олегович
Keywords: плюмбум телурид
легування
тверді розчини
LAST
термоелектричні властивості
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Синтез і властивості високоефективних термоелектричних матеріалів на основі систем Pb-Ag-Sb-Te / Д. М. Фреїк, С. І. Мудрий, Ц. А. Криськов, І. В. Горічок, О. М. Матківський, Т. О. Семко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 1. - С. 49-54.
Abstract: У роботі представлено результати рентгенографічних досліджень та вимірювань термоелектричних параметрів (коефіцієнта термо-ЕРС α, питомої електропровідності σ та коефіцієнту теплопровідності k) матеріалів на основі плюмбум телуриду: PbTe, PbTe:Sb, PbTe-Sb2Te3, Pb18Ag1Sb1Te20, Pb18Ag2Te20 та PbTeAg2Te. Встановлено, що найбільш високими значеннями термоелектричної добротності володіють PbTe:Sb (0,3 ат.% Sb) та системи Pb18Ag1Sb1Te20 , Pb18Ag2Te20, що у першому випадку зумовлено значним ростом електропровідності матеріалу, а у двох інших – як збільшенням коефіцієнту термо-ЕРС, так і значним зниженням теплопровідності у порівнянні з бездомішковим PbTe.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6836
Appears in Collections:Т. 16, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
711-2285-1-SM.pdf253.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.