Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6838
Title: Термоелектричний плюмбум телурид із нановключеннями ZnO
Other Titles: Thermoelectric Lead Telluride with ZnO Nanoparticles
Authors: Матківський, Остап Миколайович
Keywords: плюмбум телурид
нановключення
нанодисперсний оксид цинку
термоелектричні властивості
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Матківський О. М. Термоелектричний плюмбум телурид із нановключеннями ZnO / О. М. Матківський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 1. - С. 62-67.
Abstract: Проведено Х-дифрактометричні структурні дослідження та вимірювання коефіцієнта Зеебека (S), питомої електропровідності (σ) і теплопровідності (χ) для плюмбум телуриду із нановключеннями ZnO. Обчислені значення питомої термоелектричної потужності (S2 σ) і термоелектричної добротності (ZT). Встановлено, що додавання нанодисперсного порошку ZnO діаметром зерен (40-60) нм до PbTe зменшує теплопровідність матеріалу, а при 0,5 мас.% ZnO до плюмбум телуриду спостерігається зростання термоелектричної добротності до ZT≈1,3.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6838
Appears in Collections:Т. 16, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
713-2289-1-SM.pdf407.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.